Slide-3

VI

ønsker å være en ressurs

I ett marked hvor ressursbehovet svinger veldig, ønsker vi å være en solid samarbeidspartner. Vi har anledning til å stille personell til rådighet omgående, for kortere og lengre oppdrag. Vi ønsker å være en bekvemmelig løsning for våre kunder når behovet skulle være tilstede. Det å kunne hente inn maritimt personell som er godt kvalifisert og har den rette erfaringen er noe vi tar på alvor.