Slide-1

VI

stiller opp

Vår kjerne består av kapteiner, styrmenn og matroser, felles for alle er at de har tverrfaglige erfaringer fra fartøyer innen offshore (PSV, ankerhåndtering, konstruksjonsfartøy), passasjertransport, fergefart, farktfart samt fiskeri og oppdrettsnæringen (akvakultur).